Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Доставка и монтаж на съоръжения за изграждане на детски спортни площадки на територията община Рудо

Срок за получаване на офертите: 17.09.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0026 Открита процедура с предмет:„Доставка и монтаж на съоръжения за изграждане на детски спортни площадки на територията община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 13.08.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 13.08.2018 г.


Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 13.08.2018 11:10:10
Обявление за поръчка
Публикувано на : 13.08.2018 11:10:18
Документация за участие
Публикувано на : 13.08.2018 11:10:30