Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Доставка и монтаж на съоръжения за изграждане на детски спортни площадки на територията община Рудо

Срок за получаване на офертите: 17.09.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0026 Открита процедура с предмет:„Доставка и монтаж на съоръжения за изграждане на детски спортни площадки на територията община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 13.08.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 13.08.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 27.11.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 08.04.2019 г.


Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 13.08.2018 11:10:10
Обявление за поръчка
Публикувано на : 13.08.2018 11:10:18
Документация за участие
Публикувано на : 13.08.2018 11:10:30
Протокол №1
Публикувано на : 27.09.2018 16:38:27
Протокол №2
Публикувано на : 22.10.2018 15:56:04
Протокол №3
Публикувано на : 22.10.2018 15:56:14
Доклад
Публикувано на : 22.10.2018 15:56:24
Решение №445 от 22.10.2018 г.
Публикувано на : 22.10.2018 15:56:34
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 27.11.2018 10:53:17
Договор №124 от 19.11.2018
Публикувано на : 27.11.2018 10:53:29