Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Доставка на горива за отопление за нуждите на Община Рудозем“

Уникален номер в Регистъра на АОП 00254-2018-0031 Договаряне без предварително обявяване: „Доставка на горива за отопление за нуждите на Община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 15.11.2018 г.


Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура id 878694
Публикувано на : 15.11.2018 16:35:18
Техническа спецификация
Публикувано на : 15.11.2018 16:35:26