Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Рудозем“

Срок за получаване на офертите: 25.03.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0002 Публично състезание с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 27.02.2019 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 27.02.2019 г.Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 27.02.2019 16:10:46
Обявление за поръчка
Публикувано на : 27.02.2019 16:10:56
Документация за участие
Публикувано на : 27.02.2019 16:11:06