Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Доставка на компресиран газ за отопление за нуждите на община Рудозем"

Уникален номер в АОП 00254-2018-0001 Договаряне без предварително обявяване „Доставка на компресиран газ за отопление за нуждите на община Рудозем"

Решение за откриване на процедура, публикувано на 08.01.2018г.

Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура_ID 823135
Публикувано на : 08.01.2018 14:58:53
Техническа спецификация
Публикувано на : 08.01.2018 14:59:07