Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Об

Срок за получаване на офертите: 13.12.2017

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2017-0009 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 21.11.2017г.

Обявление за поръчка, публикувано на 21.11.2017г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 17.07.2019 г.

Файлове за сваляне:

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
Публикувано на : 09.01.2018 11:26:38
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП - Утвърден
Публикувано на : 30.01.2018 13:55:39
Протокол №2 от дейността на комисията
Публикувано на : 30.01.2018 13:55:51
Решение №31_30.01.2018 г. за избор на изпълнител
Публикувано на : 30.01.2018 13:56:35
Обявление за възложена поръчка-id 838153
Публикувано на : 26.03.2018 16:26:02
Договор №27 от 14.03.2018 г.
Публикувано на : 26.03.2018 16:26:20