Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Об

Срок за получаване на офертите: 13.12.2017

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 21.11.2017г.

Обявление за поръчка, публикувано на 21.11.2017г.

Файлове за сваляне: