Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Об

Срок за получаване на офертите: 13.12.2017

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2017-0009 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 21.11.2017г.

Обявление за поръчка, публикувано на 21.11.2017г.

Файлове за сваляне:

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
Публикувано на : 09.01.2018 11:26:38
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП - Утвърден
Публикувано на : 30.01.2018 13:55:39
Протокол №2 от дейността на комисията
Публикувано на : 30.01.2018 13:55:51
Решение №31_30.01.2018 г. за избор на изпълнител
Публикувано на : 30.01.2018 13:56:35
Обявление за възложена поръчка-id 838153
Публикувано на : 26.03.2018 16:26:02
Договор №27 от 14.03.2018 г.
Публикувано на : 26.03.2018 16:26:20