Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Доставка на оборудване за местния офис-Местна служба за социално предприемачество по проект: „Enhan

Срок за получаване на офертите: 26.09.2018

Събиране на оферти с обява СОО-2018-0005„Доставка на оборудване за местния офис-Местна служба за социално предприемачество по проект: „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area, с акроним Growing Social”, („Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничната зона”), финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувано на 18.09.2018 г.

Файлове за сваляне:

Документация
Публикувано на : 18.09.2018 17:29:09
Съобщение по чл.193 от ЗОП за прекратяване
Публикувано на : 27.09.2018 09:57:18