Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Доставка на оборудване за местния офис-Местна служба за социално предприемачество по проект: „Enhan

Срок за получаване на офертите: 08.10.2018

Събиране на оферти с обява СОО-2018-0006 „Доставка на оборудване за местния офис-Местна служба за социално предприемачество по проект: „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area, с акроним Growing Social”, („Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничната зона”), финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувано на 28.09.2018 г.

Файлове за сваляне:

Обява на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Публикувано на : 28.09.2018 16:40:50
Документация
Публикувано на : 28.09.2018 16:41:01
Разяснение №1 с изх№4538 от 04.10.2018 г
Публикувано на : 04.10.2018 14:44:36
Протокол на осн. чл.97, ал.4 от ППЗОП
Публикувано на : 10.10.2018 13:50:30
Договор №109 от 23.10.2018 г
Публикувано на : 23.10.2018 14:04:40