Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връз

Срок за получаване на офертите: 30.10.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0008 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 08.10.2019 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 08.10.2019 г.


Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 08.10.2019 15:31:18
Обявление за поръчка
Публикувано на : 08.10.2019 15:31:27
Документация за участие
Публикувано на : 08.10.2019 15:31:42