Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ, при изпълнен

Срок за получаване на офертите: 22.08.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0024 Публично състезание с предмет:„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Благоустрояване централна част с. Чепинци, общ. Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 27.07.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 27.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 08.10.2018 г.


Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 27.07.2018 14:25:47
Обявление за поръчка
Публикувано на : 27.07.2018 14:25:57
Документация за участие
Публикувано на : 27.07.2018 14:26:07
Протокол №1
Публикувано на : 31.08.2018 16:23:48
Протокол №2
Публикувано на : 14.09.2018 15:53:54
Протокол №3
Публикувано на : 14.09.2018 15:54:02
Решение №395 от 14.09.2018 г
Публикувано на : 14.09.2018 15:54:12
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 08.10.2018 13:05:17
Договор №105 от 05.10.2018 г
Публикувано на : 08.10.2018 13:08:28