Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ, при изпълнен

Срок за получаване на офертите: 22.08.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0024 Публично състезание с предмет:„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Благоустрояване централна част с. Чепинци, общ. Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 27.07.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 27.07.2018 г.

 


Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 27.07.2018 14:25:47
Обявление за поръчка
Публикувано на : 27.07.2018 14:25:57
Документация за участие
Публикувано на : 27.07.2018 14:26:07