Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект на обект: „Основен ремонт на СУ „Св. Св.

Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2018-0008 Пряко договаряне „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект на обект: „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“, в изпълнение на проект на община Рудозем, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 15.03.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувана на 11.04.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 09.07.2019 г.

 


Файлове за сваляне:

Документация-Изготвяне на инвест.проект
Публикувано на : 15.03.2018 16:14:49
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 11.04.2018 14:07:10
договор №31 от 27.03.2018 г.
Публикувано на : 11.04.2018 14:07:40