Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за реконструкция и модернизация на

Срок за получаване на офертите: 30.03.2018

Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2018-0006 Публично състезание с предмет: „Изготвяне на  инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за реконструкция и модернизация на уличното осветление на територията на община Рудозем, обл.Смолян и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи ”

Решение за откриване на процедура, публикувано на 08.03.2018г.

Обявление за обществена поръчка, публикувано на 08.03.2018г.

Файлове за сваляне:

Протокол №1
Публикувано на : 17.07.2018 15:01:57
Протокол №2
Публикувано на : 08.08.2018 13:46:59
Протокол №3
Публикувано на : 08.08.2018 13:47:09
Решение №359 от 08.08.2018 г.
Публикувано на : 08.08.2018 13:47:16