Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обекти – част от проект „Реконстр

Срок за получаване на офертите: 28.06.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0017 Публично състезание с предмет:„Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обекти – част от проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем” по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на път SML1214/II86, Рудозем – граница Гърция/- Чепинци – махала Мамиевска”;
Обособена позиция № 2 „Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция на път SML 3217/II86, Рудозем – граница Гърция/- с. Бреза от км 0+000 до км 3+500”;

Решение за откриване на процедура, публикувано на 04.06.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 04.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 02.10.2018 г.

 


Файлове за сваляне:

Документация за участие
Публикувано на : 04.06.2018 15:54:08
Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 04.06.2018 15:54:55
Обявление за поръчка
Публикувано на : 04.06.2018 15:55:06
Протокол №1 от 20.07.2018 г.
Публикувано на : 20.07.2018 15:20:56
Протокол №2
Публикувано на : 09.08.2018 10:19:16
Протокол №3
Публикувано на : 09.08.2018 10:19:27
Решение №361 от 09.08.2018 .
Публикувано на : 09.08.2018 10:20:46
Решение № 380 от 27.08.2018
Публикувано на : 27.08.2018 16:30:39
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 02.10.2018 16:44:03
Договор №93 от 14.09.2018 г.
Публикувано на : 02.10.2018 16:44:19
Договор №100 от 26.09.2018 г.
Публикувано на : 02.10.2018 16:44:33