Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Изграждане на „Многофункционален спортен комплекс в кв. ”Възраждане” гр. Рудозем – етап II

Срок за получаване на офертите: 03.10.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0005 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи при изпълнение на проект „Изграждане  на „Многофункционален спортен комплекс в кв. ”Възраждане” гр. Рудозем – етап II - Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол” на Община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 11.09.2019 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 11.09.2019 г.Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 11.09.2019 16:28:57
Обявление за поръчка
Публикувано на : 11.09.2019 16:29:07
Документация за участие
Публикувано на : 11.09.2019 16:29:21
ПРОЕКТИ
Публикувано на : 11.09.2019 16:29:37