Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Изпълнение на СМР при реализацията на обект „Благоустрояване централна част с. Чепинци, общ. Рудозе

Срок за получаване на офертите: 25.07.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0021 открита процедура  с предмет:„Изпълнение на СМР при реализацията на обект „Благоустрояване централна част с. Чепинци, общ. Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 21.06.2018 г.

Обявление за обществена поръчка, публикувано на 21.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 22.10.2018 г.

Обявление за изменение, публикувано на 05.08.2019 г.
Файлове за сваляне:

Документация
Публикувано на : 21.06.2018 11:33:21
Работни проекти 1 част
Публикувано на : 21.06.2018 12:58:38
Работни проекти 2 част
Публикувано на : 21.06.2018 12:58:47
Работни проекти 3 част
Публикувано на : 21.06.2018 12:58:58
Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 21.06.2018 12:59:10
Обявление за поръчка
Публикувано на : 21.06.2018 12:59:23
Протокол №1
Публикувано на : 31.07.2018 16:21:00
Протокол №2
Публикувано на : 10.09.2018 14:35:06
Протокол №3
Публикувано на : 10.09.2018 14:35:16
Доклад
Публикувано на : 10.09.2018 14:35:27
Решение №391от 10.09.2018 г.
Публикувано на : 10.09.2018 14:35:38
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 22.10.2018 11:23:57
Договор №107 от 10.10.2018 г
Публикувано на : 22.10.2018 11:51:01
Документи към договор №107
Публикувано на : 22.10.2018 11:51:16
Обявление за изменение с ID 925647
Публикувано на : 05.08.2019 11:05:26