Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с.

Срок за получаване на офертите: 21.06.2018

Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2018-0013 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Чепинци – лот 10 – изменение по чл. 154 от ЗУТ“, община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 02.05.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 02.05.2018 г.

Решение за одобряване на обявл. за изменеие или допъл. информация, публикувано на 18.05.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 27.11.2018 г.


Файлове за сваляне:

Документация за участие
Публикувано на : 02.05.2018 14:00:33
Geodezia 1 chast
Публикувано на : 02.05.2018 14:00:47
Geodezia 2 chast
Публикувано на : 02.05.2018 14:01:32
Geodezia 3 chast
Публикувано на : 02.05.2018 14:01:45
LOT 10 Injenerno-geolojki
Публикувано на : 02.05.2018 14:02:03
PROEKRT_VODOSNABDJYAVANE
Публикувано на : 02.05.2018 14:02:20
PB
Публикувано на : 02.05.2018 14:02:43
PBZ
Публикувано на : 02.05.2018 14:02:52
PUSO
Публикувано на : 02.05.2018 14:03:02
Протокол №1
Публикувано на : 01.08.2018 16:24:03
Протокол №2
Публикувано на : 04.09.2018 16:45:29
Протокол №3
Публикувано на : 04.09.2018 16:45:40
Доклад
Публикувано на : 04.09.2018 16:45:50
Решение №389 от 04.09.2018 г
Публикувано на : 04.09.2018 16:46:04
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 27.11.2018 10:56:08
Договор №125 от 22.11.2018 г
Публикувано на : 27.11.2018 10:56:21
Документи към Договор №125 от 22.11.2018 г
Публикувано на : 27.11.2018 10:56:35