Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Извършване на строителен надзор за обект: „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудо

Срок за получаване на офертите: 11.04.2018

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0009 Публично състезание с предмет: „Извършване на строителен надзор за обект: „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“, в изпълнение на проект на община Рудозем, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 20.03.2018 г.

Обявление за обществена поръчка, публикувано на 20.03.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 22.06.2018 г.

Файлове за сваляне:

Протокол № 1 от 22.05.2018г.
Публикувано на : 22.05.2018 16:01:40
Протокол №2
Публикувано на : 07.06.2018 13:04:55
Протокол №3
Публикувано на : 07.06.2018 13:05:13
Решение №189 от 07.06.2018 г.
Публикувано на : 07.06.2018 13:05:25
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 22.06.2018 15:54:12
Договор №50 от 22.06.2018 г.
Публикувано на : 22.06.2018 16:05:29
Документи към договор №50 от 22.06.2018 г.
Публикувано на : 22.06.2018 16:05:44