Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

"Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари" по три обособени п

Срок за получаване на офертите: 06.02.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0001 Публично състезание с предмет:"Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари" по три обособени позиции

Решение за откриване на процедура, публикувано на 14.01.2019 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 14.01.2019 г.

Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 14.01.2019 16:06:39
Обявление за поръчка с ID 888213
Публикувано на : 14.01.2019 16:06:55
Документация за участие
Публикувано на : 14.01.2019 16:07:08
Протокол
Публикувано на : 14.02.2019 15:44:30
Решение №53 от 14.02.2019 г
Публикувано на : 14.02.2019 15:45:18