Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска

Срок за получаване на офертите: 06.06.2018

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0015 Публично състезание с предмет: „Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 14.05.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 14.05.2018г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 03.01.2019 г.

Файлове за сваляне:

Документация за участие
Публикувано на : 14.05.2018 15:59:43
Протокол №1
Публикувано на : 03.07.2018 14:19:48
Протокол №2
Публикувано на : 27.11.2018 11:19:57
Протокол №3
Публикувано на : 27.11.2018 11:20:06
Решение №496 от 27.11.2018 г
Публикувано на : 27.11.2018 11:20:15
Обявление за възложена поръчка с ID 886118
Публикувано на : 03.01.2019 14:47:52
Договор №144 от 20.12.2018 г
Публикувано на : 03.01.2019 14:56:10