Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска

Срок за получаване на офертите: 06.06.2018

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0015 Публично състезание с предмет: „Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 14.05.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 14.05.2018г.

Файлове за сваляне:

Документация за участие
Публикувано на : 14.05.2018 15:59:43
Протокол №1
Публикувано на : 03.07.2018 14:19:48