Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Облагородяване на централен градски площад – гр.Рудозем“

Срок за получаване на офертите: 18.09.2017

Уникален номер в регистъра на АОП:00254-2017-0006 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Облагородяване на централен градски площад – гр.Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 18.08.2017 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 18.08.2017 г.

Обявление за изменение, публикувано на 26.02.2019 г.


Файлове за сваляне:

Разяснение на осн.чл.180, ал.2 от ЗОП
Публикувано на : 08.09.2017 13:51:02
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
Публикувано на : 04.10.2017 16:57:09
Утвърден Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
Публикувано на : 20.10.2017 11:02:02
Протокол №2
Публикувано на : 20.10.2017 11:03:57
Протокол №3
Публикувано на : 20.10.2017 11:04:06
Решение №449 от 20.10.2017 г.
Публикувано на : 20.10.2017 11:04:17
Обявление за възложена поръчка-ID 822822
Публикувано на : 05.01.2018 11:05:06
Договор №94 от 08.12.2017 г
Публикувано на : 05.01.2018 11:23:00
Обявление за изменение с ID 897333
Публикувано на : 26.02.2019 16:55:17