Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Информация  за обществените поръчки, възлагани от община Рудозем можете да получите от следните длъжностни лица: 

В. Серафимова – Началник отдел „Планиране, разработване на проекти“ и ЗОП, тел. 0306/991910892 488362Данни за кореспонденция с община Рудозем във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:  

Адрес: 4960 гр. Рудозем 
ул. „България” № 15
;Факс: 0306/99141
Eлектронна поща: obrud@abv.bg 
Официална страница на община Рудозем в интернет: http://www.rudozem.bg
Работно време: 8.00 – 12.00 ч., 13.00-17.00 ч.