Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при улица от о.т. 61 до о.т. 57,

Срок за получаване на офертите: 19.07.2019

Събиране на оферти с обява СОО-2019-0003 с предмет:„Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при улица от о.т. 61 до о.т. 57, от о.т. 48 до о.т. 50, от о.т. 58 до о.т. 44 и от о.т. 45 до съществуващото застрояване в с. Бърчево, общ. Рудозем”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувано на 08.07.2019 г.


Файлове за сваляне:

Обява на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП
Публикувано на : 08.07.2019 15:34:17
Документация
Публикувано на : 08.07.2019 15:34:27
Протокол
Публикувано на : 02.08.2019 17:08:27
Договор №63 от 20.08.2019 г
Публикувано на : 10.09.2019 09:50:57