Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на строителни материали

Срок за получаване на офертите: 31.05.2017

Уникален номер в Регистъра на  АОП:  00254-2017-0003 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на община Рудозем.”

Решение за откриване на процедура, публикувано на 10.05.2017 г.

Обявление за откриване на процедура, публикувано на 10.05.2017 г.

Файлове за сваляне:

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
Публикувано на : 01.06.2017 16:22:48
Протоколи от заседания на комисията
Публикувано на : 23.06.2017 16:27:54