Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Реконструкция на улица с идн. №05365.507.174 с. Борие

Срок за получаване на офертите: 09.08.2019

Събиране на оферти с обява СОО-2019-0006 с предмет:Реконструкция на улица с идн. №05365.507.174 с.Борие”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувано на 29.07.2019 г.

Файлове за сваляне:

Обява на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП
Публикувано на : 29.07.2019 16:07:11
Документация
Публикувано на : 29.07.2019 16:07:20
Протокол
Публикувано на : 27.08.2019 15:57:33
Договор №65 от 09.09.2019 г
Публикувано на : 10.09.2019 10:18:41