Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-04: „Периодични доставки на компресиран природен газ (метан) за

Срок за получаване на офертите: 31.10.2016

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ СЪГЛ. ЧЛ.188 АЛ.2 ОТ ЗОП Е УДЪЛЖЕН ДО 04.11.2016 Г. 17:00 ЧАСА, ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ:07.11.2016 Г. 10:00 ЧАСА

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-04: „Периодични доставки на компресиран природен газ (метан) за нуждите на община Рудозем“

Файлове за сваляне:

Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП
Публикувано на : 07.11.2016 15:18:29
Договор №138 от 08.11.2016 г
Публикувано на : 29.11.2016 10:20:12