Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-08: „Избор на изпълнител за внедряване на нова отоплителна сист

Срок за получаване на офертите: 04.01.2017

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.188, АЛ.2 ОТ ЗОП Е УДЪЛЖЕН ДО 09.01.2017г. 17:00 ЧАСА, ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ: 10.01.2017г. 10:00 ЧАСА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-08: „Избор на изпълнител за внедряване на нова отоплителна система в ОДЗ „Снежанка” – сграда 2, община Рудозем”

Файлове за сваляне:

Част_ОВК
Публикувано на : 20.12.2016 16:19:11
Част_Електро
Публикувано на : 20.12.2016 16:19:56
Част_Архитектура
Публикувано на : 20.12.2016 16:20:11
Част_Безопасност и здраве
Публикувано на : 20.12.2016 16:20:21
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП
Публикувано на : 17.01.2017 14:40:19
Договор №16 от 27.01.2017 г
Публикувано на : 30.01.2017 16:54:03