Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, обслужване на общинската система за разде

Срок за получаване на офертите: 30.03.2018

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0004 Открита процедура с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, обслужване на общинската система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и извозване на едрогабаритни, строителни и други инертни отпадъци“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 12.02.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 12.02.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или доп. информация, публикавано на 01.03.2018г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 04.06.2018 г.

Файлове за сваляне:

Разяснение 1 с изх. № 879 от 19.02.2018 г.
Публикувано на : 19.02.2018 12:41:51
Протокол за дейността на комисията
Публикувано на : 25.04.2018 13:51:46
Доклад
Публикувано на : 25.04.2018 13:52:00
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 04.06.2018 10:57:52
Договор №44 от 31.05.2018 г.
Публикувано на : 04.06.2018 11:06:31