Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, обслужване на общинската система за разде

Срок за получаване на офертите: 16.03.2018

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0004 Открита процедура с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, обслужване на общинската система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и извозване на едрогабаритни, строителни и други инертни отпадъци“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 12.02.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 12.02.2018 г.

Файлове за сваляне:

Разяснение 1 с изх. № 879 от 19.02.2018 г.
Публикувано на : 19.02.2018 12:41:51