Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Строително-монтажни работи за изграждане на вътрешни водопроводни мрежи в населени места на община

Срок за получаване на офертите: 21.05.2018

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Строително-монтажни работи за изграждане на вътрешни водопроводни мрежи в населени места на община Рудозем по три обособени позиции: 

Решение за откриване на процедура, публикувано на 12.04.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 12.04.2018 г.

Файлове за сваляне:

Документация за участие
Публикувано на : 12.04.2018 11:27:24
Работни проекти обособена позиция №1
Публикувано на : 12.04.2018 16:35:05
Работни проекти обособена позиция №3
Публикувано на : 12.04.2018 16:35:33
Съобщение за техническа грешка
Публикувано на : 13.04.2018 15:25:01