Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Строително-монтажни работи за изграждане на вътрешни водопроводни мрежи в населени места на община

Срок за получаване на офертите: 21.05.2018

Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2018-0011Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Строително-монтажни работи за изграждане на вътрешни водопроводни мрежи в населени места на община Рудозем по три обособени позиции: 

Решение за откриване на процедура, публикувано на 12.04.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 12.04.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 08.10.2018 г.


Файлове за сваляне:

Документация за участие
Публикувано на : 12.04.2018 11:27:24
Работни проекти обособена позиция №1
Публикувано на : 12.04.2018 16:35:05
Работни проекти обособена позиция №3
Публикувано на : 12.04.2018 16:35:33
Съобщение за техническа грешка
Публикувано на : 13.04.2018 15:25:01
Протокол №1 от 22.05.2018 г.
Публикувано на : 04.06.2018 15:07:29
Протокол №2
Публикувано на : 05.07.2018 09:48:21
Протокол №3
Публикувано на : 05.07.2018 09:48:30
Доклад
Публикувано на : 05.07.2018 09:48:42
Решение №226 от 05.07.2018 г.
Публикувано на : 05.07.2018 09:48:57
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 08.10.2018 15:12:54
Договор №102 от 27.09.2018 г
Публикувано на : 08.10.2018 15:13:23
Документи към договор №102 от 27.09.2018 г
Публикувано на : 08.10.2018 15:14:26
Договор №103 от 27.09.2018 г.
Публикувано на : 08.10.2018 15:14:39
Документи към договор №103 от 27.09.2018 г
Публикувано на : 08.10.2018 15:14:51
Договор №104 от 27.09.2018 г
Публикувано на : 08.10.2018 15:21:52
Документи към договор №104 от 27.09.2018 г
Публикувано на : 08.10.2018 15:22:05