Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Строително – монтажни работи за изграждане на „Вътрешно канализационна и водопроводна мрежа – с. Ел

Срок за получаване на офертите: 11.12.2017

Публично състезание с предмет: „Строително – монтажни работи за изграждане на „Вътрешно канализационна и водопроводна мрежа – с. Елховец“, подобект – Вътрешна водопроводна мрежа  - с. Елховец, община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публик,вано на 10.11.2017 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 10.11.2017 г.

Файлове за сваляне:

Документация-Водопровод - Елховец
Публикувано на : 10.11.2017 11:23:54
LOT 3- Elhovec- Injenerna geologiq
Публикувано на : 10.11.2017 13:50:29
LOT 3- Elhovec-PBZ
Публикувано на : 10.11.2017 13:52:35
LOT 3 Hidrolojki doklad
Публикувано на : 10.11.2017 13:52:47
LOT 3-Elhovec- Geodeziq
Публикувано на : 10.11.2017 13:53:00
PB
Публикувано на : 10.11.2017 13:53:13
ЛОТ 3 Elhovec vodoprovod
Публикувано на : 10.11.2017 13:53:25
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
Публикувано на : 29.01.2018 14:19:38
Протокол №2
Публикувано на : 29.03.2018 16:37:50
Протокол №3
Публикувано на : 29.03.2018 16:38:08
Решение №90 от 29.03.2018 г.
Публикувано на : 29.03.2018 16:38:19
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 17.05.2018 16:45:16
Договор №37 от 04.05.2018 г.
Публикувано на : 17.05.2018 16:45:35
Приложение към договор №37 от 04.05.2018 - част 1
Публикувано на : 17.05.2018 16:46:02
Приложение към договор № 37 от 04.05.2018 -част 2
Публикувано на : 17.05.2018 16:46:16