Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0011 „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвя

Срок за получаване на офертите: 12.05.2016

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0011 „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда  на територията на община  Рудозем“, Дата на създаване: 14.04.2016г.

Документация за участие, Решение и Обявление за обществена поръчка, публикувано на 14.04.2016г.

Образци и Проект на договор, публикувано на 14.04.2016г.

Решение за откриване на процедура на сайта на АОП

Обявление за обществена поръчка на сайта на АОП

Протокол №1/02.06.2016г. за дейността на комисията, публикуван на 06.06.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ относно датата и часа на отваряне на ценовите оферти, публикувано на 30.06.2016г.

Протокол №2/30.06.2016г. за дейността на комисията, публикуван на 06.07.2016г.

Протокол №3/05.07.2016г. за дейността на комисията, публикуван на 06.07.2016г.

Решение №355/06.07.2016г. за класиране на участниците и избор на изпълнител, публукувано на 06.07.2016г.

Информация относно освобождаване на гаранция за участие, публикувано на 27.07.2016г.

Информация за сключен договор, публикувана на 16.08.2016г.

Договор №76/04.08.2016г., публикувано на 17.08.2016г.

Файлове за сваляне:

Обявление за приключване на договор_ID 815116
Публикувано на : 15.11.2017 14:26:58