Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0016 Публично състезание за възлагане на обществена по

Срок за получаване на офертите: 03.11.2016

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ Е УДЪЛЖЕН ДО 07.11.2016 Г. 17:00 ЧАСА, ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 08.11.2016 Г. 10:00 ЧАСА

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0016 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Рудозем“, по шест обособени позиции


Решение за откриване на процедура, публикувано на 07.10.2016г.

Обявление за откриване на процедура, публикувано на 07.10.2016г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 11.07.2017 г.

Файлове за сваляне:

Разяснения на осн. чл.180, ал.2 от ЗОП
Публикувано на : 31.10.2016 14:30:00
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
Публикувано на : 14.11.2016 16:34:51
Утвърден протокол по чл.54, ал.7 от ЗОП
Публикувано на : 29.11.2016 16:26:38
Протокол №4
Публикувано на : 29.11.2016 16:30:25
Решение №561 от 29.11.2016 г.
Публикувано на : 29.11.2016 16:33:37
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 19.01.2017 15:45:54
Договор №164 от 22.12.2016г
Публикувано на : 19.01.2017 15:47:17
Договор №165 от 22.12.2016г
Публикувано на : 19.01.2017 15:47:28
Договор №166 от 22.12.2016г
Публикувано на : 19.01.2017 15:47:40
Договор №167 от 27.12.2016г
Публикувано на : 19.01.2017 15:47:53
Договор №168 от 27.12.2016г
Публикувано на : 19.01.2017 15:48:06
Договор №169 от 28.12.2016г
Публикувано на : 19.01.2017 15:48:21