Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. “Мейково” – ЛОТ 7, подобект: част канализация

Срок за получаване на офертите: 07.02.2018

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0002 Публично състезание с предмет „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. “Мейково”–ЛОТ7, подобект:част канализация на кв. “Мейково“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 09.01.2018 г. 

Обявление за поръчка, публикувано на 09.01.2018 г. 

Файлове за сваляне:

Документация за участие - Мейково
Публикувано на : 09.01.2018 10:58:46
Geodeziq
Публикувано на : 09.01.2018 10:59:43
KANALIZACIJA_MEIKOVO_LOT7_03 (5)
Публикувано на : 09.01.2018 11:00:16
LOT 7 Injenerno-geolojki doklad
Публикувано на : 09.01.2018 11:00:48
PBZ
Публикувано на : 09.01.2018 11:01:17
pojarna bezopasnost
Публикувано на : 09.01.2018 11:01:48
Разяснения
Публикувано на : 22.01.2018 14:00:53