Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. “Мейково”–ЛОТ 7, подобект:част канализация на кв

Срок за получаване на офертите: 26.03.2018

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0005 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. “Мейково”–ЛОТ 7, подобект:част канализация на кв. “Мейково“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 16.02.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 16.02.2018г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 27.07.2018 г.

Обявление за изменение, публикувано на 10.10.2019 г.

Файлове за сваляне:

Документация за участие_МЕЙКОВО
Публикувано на : 16.02.2018 11:35:04
Geodeziq
Публикувано на : 16.02.2018 11:35:17
KANALIZACIYA
Публикувано на : 16.02.2018 11:35:33
LOT 7 Injenerno-geolojki doklad
Публикувано на : 16.02.2018 11:35:45
PBZ
Публикувано на : 16.02.2018 11:35:56
pojarna bezopasnost
Публикувано на : 16.02.2018 11:36:04
Протокол №1
Публикувано на : 24.04.2018 11:07:48
Протокол №2
Публикувано на : 31.05.2018 09:04:22
Протокол №3
Публикувано на : 31.05.2018 09:04:38
Доклад
Публикувано на : 31.05.2018 09:04:54
Решение №180 от 29.05.2018
Публикувано на : 31.05.2018 09:05:06
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 27.07.2018 10:35:31
Договор №74 от 20.07.2018 г.
Публикувано на : 27.07.2018 10:35:54
Документи към Договор №74- част 1
Публикувано на : 27.07.2018 10:36:08
Документи към Договор №74- част 2
Публикувано на : 27.07.2018 10:36:32
Документи към Договор №74- част 3
Публикувано на : 27.07.2018 10:36:46
Обявление за изменение
Публикувано на : 10.10.2019 10:40:11