Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени транспортни схеми на територията н

Срок за получаване на офертите: 29.10.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0028 Публично състезание с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени транспортни схеми на територията на Република България, от квотата на Община Рудозем“ по обособени позиции

Решение за откриване на процедура, публикувано на 05.10.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 05.10.2018 г.


Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 05.10.2018 15:17:34
Обявление за поръчка
Публикувано на : 05.10.2018 15:17:42
Документация
Публикувано на : 05.10.2018 15:17:53
Протокол №1
Публикувано на : 06.12.2018 13:19:53
Протокол №2
Публикувано на : 06.12.2018 13:20:09
Решение №506 от 06.12.2018 г
Публикувано на : 06.12.2018 13:20:19