Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Внедряване на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на територията на община Рудозем, чрез

Срок за получаване на офертите: 13.12.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0032 Публично състезание с предмет:„Внедряване на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на територията на община Рудозем, чрез доставка и монтаж на нови осветителни тела“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 21.11.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 21.11.2018 г.


Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 21.11.2018 10:59:02
Обявление за поръчка
Публикувано на : 21.11.2018 10:59:11
Документация
Публикувано на : 21.11.2018 10:59:24