Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем

Срок за получаване на офертите: 22.10.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0007 Публично състезание с предмет:“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон 2019/2020 г.”

Решение за откриване на процедура, публикувано на 01.10.2019 г.

Обявление за поръчкапубликувано на 01.10.2019 г.

Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 01.10.2019 14:52:52
Обявление за поръчка
Публикувано на : 01.10.2019 14:53:00
Документация за участие
Публикувано на : 01.10.2019 14:54:12