Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем з

Срок за получаване на офертите: 02.10.2017

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Зимно поддържане  - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон 2017/2018 г.“, по девет обособени позиции

Решение за откриване на процедура, публикувано на 11.09.2017 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 11.09.2017 г.


Файлове за сваляне:

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 2017 - 2018
Публикувано на : 11.09.2017 16:07:31
Протокол №1 по чл.54, ал.7 от ППЗОП
Публикувано на : 12.10.2017 15:02:58