Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за

Срок за получаване на офертите: 09.10.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0027 Публично състезание с предмет:“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон 2018/2019 г. по десет обособени позиции“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 17.09.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 17.09.2018 г.

Обявление за възложена поръчка с ID 882252, публикувано на 07.12.2018 г.

Обявление за възложена поръчка с ID 886038, публикувано на 03.01.2019 г.

Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 17.09.2018 16:06:09
Обявление за поръчка
Публикувано на : 17.09.2018 16:06:18
Документация
Публикувано на : 17.09.2018 16:06:39
Протокол №1
Публикувано на : 23.10.2018 16:51:11
Протокол №2
Публикувано на : 07.11.2018 09:51:52
Протокол №3
Публикувано на : 07.11.2018 09:52:06
Решение №467 от 07.11.2018 г.
Публикувано на : 07.11.2018 09:52:15
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 07.12.2018 10:02:28
Договор №126 от 28.11.2018 г
Публикувано на : 07.12.2018 10:02:42
Договор №127 от 28.11.2018 г
Публикувано на : 07.12.2018 10:02:53
Договор №128 от 28.11.2018 г
Публикувано на : 07.12.2018 10:03:07
Договор №129 от 28.11.2018 г
Публикувано на : 07.12.2018 10:03:20
Договор №130 от 28.11.2018 г
Публикувано на : 07.12.2018 10:03:35
Договор №131 от 28.11.2018 г
Публикувано на : 07.12.2018 10:03:45
Договор №132 от 28.11.2018 г
Публикувано на : 07.12.2018 10:04:32
Договор №133 от 28.11.2018 г
Публикувано на : 07.12.2018 10:04:43
Договор №134 от 28.11.2018 г
Публикувано на : 07.12.2018 10:04:53
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 03.01.2019 13:35:32
Договор №150 от 31.12.2018 г
Публикувано на : 03.01.2019 13:35:45