Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обяви
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Покана за провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг.
Обявление по реда на чл.210, ал.3 от ЗУТ, публикувано на 31.10.2014г.
Обявление по реда на чл.210, ал.3 от ЗУТ, публикувано на 31.10.2014г.
Обявления за започнали и проведени процедури по учредяване на сервитутно право
Обявление за започване на процедура по учредяване на сервитуто право, публикувано на 17.10.2014г.
Обявление за предложения и становища по Проект на Наредба
Обявление за предложения и становища по Проект на наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества. Срок за получаване на предложения и становища по Проекта: 30.10.2014г. на e-mail адрес: o ...
СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ
Рехабилитация на пътна мрежа на територията на Община Рудозем
Заповед за отмяна на публична покана, публикувана в АОП с ID 9013454 с предмет: "Извършване на услуг
Отмяна на публична покана, публикувана в АОП с ID 9013454 с предмет: "Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози и товари"
СЪОБЩЕНИЕ
Краен срок за закупуване на документация: 01.05.2012 00:00:00
Срок за получаване на офертите: 31.05.2012 00:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 31.05.2012 00:00:00
СЪОБЩЕНИЕ