Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обяви
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 201
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2019 Г.
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Покана за провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг.
Обявление по реда на чл.210, ал.3 от ЗУТ, публикувано на 31.10.2014г.
Обявление по реда на чл.210, ал.3 от ЗУТ, публикувано на 31.10.2014г.
Обявления за започнали и проведени процедури по учредяване на сервитутно право
Обявление за започване на процедура по учредяване на сервитуто право, публикувано на 17.10.2014г.