Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обяви
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Покана за провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг.
Обявление по реда на чл.210, ал.3 от ЗУТ, публикувано на 31.10.2014г.
Обявление по реда на чл.210, ал.3 от ЗУТ, публикувано на 31.10.2014г.
Обявления за започнали и проведени процедури по учредяване на сервитутно право
Обявление за започване на процедура по учредяване на сервитуто право, публикувано на 17.10.2014г.
Обявление за предложения и становища по Проект на Наредба
Обявление за предложения и становища по Проект на наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества. Срок за получаване на предложения и становища по Проекта: 30.10.2014г. на e-mail адрес: o ...
СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ