Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обяви
Обявление за предложения и становища по Проект на Наредба
Обявление за предложения и становища по Проект на наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества. Срок за получаване на предложения и становища по Проекта: 30.10.2014г. на e-mail адрес: o ...
СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ
Рехабилитация на пътна мрежа на територията на Община Рудозем
Заповед за отмяна на публична покана, публикувана в АОП с ID 9013454 с предмет: "Извършване на услуг
Отмяна на публична покана, публикувана в АОП с ID 9013454 с предмет: "Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози и товари"
СЪОБЩЕНИЕ
Краен срок за закупуване на документация: 01.05.2012 00:00:00
Срок за получаване на офертите: 31.05.2012 00:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 31.05.2012 00:00:00
СЪОБЩЕНИЕ