Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Архив новини
02 май 2018
ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, ...
ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2018-2019 год.
 
05 март 2018
ОБЩИНА РУДОЗЕМ ПОДПИСА ДОГОВОР С ДЪР ...
ОБЩИНА РУДОЗЕМ ПОДПИСА ДОГОВОР С ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖ ...
 
07 декември 2017
Община Рудозем подписа договор с Дър ...
Община Рудозем подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект „Подобряване на материалната база на образователната ...
 
15 декември 2016
Проект на Наредба за определянето ра ...
Проект на Наредба за определянето размера на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Рудозем и определяне разме ...
 
13 октомври 2016
Проект на Наредба за допълнение и из ...
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 14.10.2016 г. до 27.10.2016 г. включително, за предложения и становища ...
 
02 ноември 2015
Информация за такса битови отпадъци ...
Информация за такса битови отпадъци - 2016 година
 
01 октомври 2014
Маршрутен график
Маршрутен график на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване изпълнявани от звено "Чистота и сметоизвоз" към Общинска администрация ...
 
01 ноември 2013
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ П ...
ОБЩИНА РУДОЗЕМ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.69, АЛ.2, ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖ ...