Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Актуални новини
23 юни 2017
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
23 юни 2017
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖ ...
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
21 юни 2017
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИЯ ПО ...
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТ ...
 
20 юни 2017
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26 АЛ. 3 ОТ ...
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26 АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 
12 юни 2017
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУДО ...
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ КЪМ 31.05.2017 Г.
 
09 юни 2017
Съобщение за прием на ученици кандид ...
Съобщение за прием на ученици кандидатстващи за прием след завършен седми клас
 
10 май 2017
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУДО ...
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ КЪМ 30.04.2017 Г.
 
27 април 2017
Месечен и тримесечен отчет за период ...
Месечен и тримесечен отчет за периода 01.01.2017 г . - 31.03.2017 г.
 
18 април 2017
ОБЯВЛЕНИЕ
Обявление, относно изработен проект за изменение на ПУП за обект - път II-86 "Асеновград - Чепеларе - Смолян- Рудозем"
 
03 април 2017
ЗАПОВЕД
ЗАПОВЕД ОТНОСНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП ЗА ПРЕОТРЕЖДАНЕ НА УПУ V