Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Актуални новини
15 февруари 2018
Списък на ливади, мери и пасища от о ...
Списък на ливади, мери и пасища от общинския поземлен фонд, които ще се предоставят за общо и индивидуално ползване през стопанската 201 ...
 
13 февруари 2018
Отчет за месец януари 2018
Отчет за месец януари 2018
 
13 февруари 2018
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2018 ГОДИНА
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2018 ГОДИНА
 
29 януари 2018
СЪОБЩЕНИЕ относно процедура по отчуж ...
СЪОБЩЕНИЕ относно процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна и общинска собственост за държавна нужда
 
23 януари 2018
ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл.26, ал.3 от ...
ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове
 
10 януари 2018
СЪОБЩЕНИЕ относно Наредба за управл ...
СЪОБЩЕНИЕ относно Наредба за управление на отпадъците на територията на община Рудозем
 
08 януари 2018
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УОС 2018
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УОС 2018
 
07 декември 2017
Община Рудозем подписа договор с Дър ...
Община Рудозем подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект „Подобряване на материалната база на образователната ...
 
07 август 2017
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ...
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ <<МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ>>
 
15 декември 2016
Проект на Наредба за определянето ра ...
Проект на Наредба за определянето размера на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Рудозем и определяне разме ...