Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Актуални новини
05 март 2018
ОБЩИНА РУДОЗЕМ ПОДПИСА ДОГОВОР С ДЪР ...
ОБЩИНА РУДОЗЕМ ПОДПИСА ДОГОВОР С ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖ ...
 
23 януари 2018
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ 26 АЛ.3 ОТ З ...
ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
 
07 декември 2017
Община Рудозем подписа договор с Дър ...
Община Рудозем подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект „Подобряване на материалната база на образователната ...
 
13 октомври 2016
Проект на Наредба за допълнение и из ...
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 14.10.2016 г. до 27.10.2016 г. включително, за предложения и становища ...
 
17 ноември 2015
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
 
27 февруари 2015
Регистър за хода на изпълнение на на ...
Регистър за хода на изпълнение на национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 
04 февруари 2015
Регистър на сдруженията на собствени ...
Регистър на сдруженията на собствениците в режим на етажна собственост в община Рудозем