Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Новини > Актуални новини > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ...
Актуални новини
29 май 2019
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ 

 

      На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ Община Рудозем съобщава на всички заинтересовани лица, че във връзка с процедиране на Проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ- ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ се организира ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на плана и текстовата част към него.

 

   Предварителния проект на Общият устройствен план е на разположение на интересуващите се, в сградата на Общинска администрация-гр.Рудозем, намираща се на адрес: гр.Рудозем, бул. „България” № 15, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа, както и на сайта на общината: www.rudozem.bg

 

  Общественото обсъждане ще се проведе на 01.07.2019 г. в сградата на Общинска администрация-гр.Рудозем, бул. „България” № 15, ет.3, заседателна зала.

 

  Становища и мнения по Предварителния проект на Общия устройствен план могат да се депозират в деловодството на Община Рудозем, на адрес: гр.Рудозем, бул. „България” № 15, или на следния електронен адрес: ob.rudozem@gmail.com.

 

  Лице за връзка по провеждане на консултациите: арх. Шебан Билянов, телефон +359 893 356 765.

 

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становища по Предварителния проект на Общия устройствен план  е  28.06.2019 год.

 

ОУПО РУДОЗЕМ ПП - ЧАСТ 1

ОУПО РУДОЗЕМ ПП - ЧАСТ 2