Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Новини > Актуални новини > ПОРЕДЕН ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА РУ ...
Актуални новини
09 май 2019
ПОРЕДЕН ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ПО ПРСР 2014-2020

Препратка към уебсайта на ЕЗФРСР: https://ec.europa.eu/agriculture/index_bg