Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Пресцентър
17 декември 2018
Натурални и стойностни показатели за ...
Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2019 г. на община Pудозем
 
17 декември 2018
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 О ...
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 
17 декември 2018
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 О ...
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 
11 декември 2018
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗ ...
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2019 Г.
 
07 декември 2018
ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА ...
ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2019
 
05 декември 2018
Отчет на бюджета на Община Рудозем к ...
Отчет на бюджета на Община Рудозем към 30.11.2018 г.
 
05 декември 2018
5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБ ...
5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА
 
07 ноември 2018
ОТЧЕТ И БАЛАНС КЪМ 30.09.2018 Г. НА ...
ОТЧЕТ И БАЛАНС КЪМ 30.09.2018 Г. НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ОТ ОБЩИНА РУДОЗЕМ
 
07 ноември 2018
Отчет на бюджета на Община Рудозем к ...
Отчет на бюджета на Община Рудозем към 31.10.2018 г.
 
25 октомври 2018
Отчет на бюджета на Община Рудозем к ...
Отчет на бюджета на Община Рудозем към 30.09.2018 г.