Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Решения на Общински съвет

 

РЕШЕНИЯ МАНДАТ 2015-2019

 

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №42

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №41

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №40

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №38

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №37

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №35

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №34

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №33

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №32

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №31

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №30
Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №29
Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №28

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №27

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №26

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №25

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №24

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №23

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №22

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №21

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №20

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №19

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №18

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №17

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №16

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №15

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №14

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №13

Решения на ОбС - Рудозем:Сесия №12

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №11

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №10

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №9

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №4

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №3

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №2

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №1

 

 

Решения на ОбС - Рудозем: Сесия №56