Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Секретар

инж. Милен Тодоров Вълчев
Роден на 01.01.1963г., женен с две деца. 
Образование: магистър инженер "Електроенергетика и електрообзавеждане" Технически университет - гр.София

Месторабота:
Технолог – ЗЕМ „В.Коларов” гр. София
Конструктор – „Институт по микропроцесорна техника ” – гр.София
Организатор външна търговия – „Астера ” гр. София
Началник търговски отдел – „Рубелла Бюти”АД гр.Рудозем
Началник Производство – „КГ” ЕООД гр.Рудозем

Владее добре английски и руски език.

Понастоящем секретар на Община Рудозем.