Процедури по ЗОП преди 01.01.2020 г.
„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за последващото управление и отчитане на проект за инвестиционно намерение: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“
23.01.2020

Публикуван е договор с избран изпълнител при провеждане на процедура събиране на оферти с обява СОО-2019-0010 с предмет:„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за последващото управление и отчитане на проект за инвестиционно намерение: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ на следния адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-za-osashtestvyavane-na-konsultantski-uslugi-za-posledvashtoto-upravlenie-i-otchitane-n-304.html