Кметство Войкова лъка
Кмет - Ферит Асанов Добревски
тел. 0893356764

E-mail:voikovalaka@rudozem.bg

4967 с. Войкова лъка

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат