Информация и материали за "Избори за Народно събрание на 02.04.2023г."
Заповед № РД-41/07.02.2023 г. - относно: Адрес и обхват на избирателни секции на територията на Община Рудозем.
Заповед № РД-45 /13.02.2023г. - относно: Oпределяне местата за обявяване на избирателните списъци
Предварителен избирателен списък за избори за народни представители на 02.04.2023 г.
Предварителен избирателен списък за избори за народни представители на 02.04.2023 г.
Покана до политическите партии за провеждане на консултации за определяне състава на СИК и ПСИК на територията на Община Рудозем.
Заповед № РД-53 / 21.02.2023 г. - относно: Промяна местонахождението на избирателна секция № 222700010 - с. Грамаде.
Заповед № РД-58 / 27.02.2023 г. - относно: Определяне на местата за поставяне на агитационни материали;
Заповед № РД-59 / 27.02.2023 г. - относно: Секция, позволяваща глсуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването;
Заповед № РД-73 / 14.03.2023 г. - относно: Образуване на ПСИК;

Съобщение от ОДМВР - Смолян до лицата, които не притежават валидни документи за самоличност и желаят да упражнят правото си на глас в деня на изборите на 02.04.2023 г. и образци на удостоверенията за гласуване, които ще бъдат издавани от звената на БДС.
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат